Ett mail

Får ett mail och läser det i all hast, mellan skor som ska knytas, prat som ska lyssnas på, mössor som ska hittas. Missar kanske något ord i farten, men förstår...